a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Manon >> orthopedagoog Utrecht & Woerden

Hallo ik ben Manon! Orthopedagoog en het gezicht achter Buro Klink.

Buro Klink Welkom!

Wat kan ik voor u doen?

Buro Klink is een toegankelijke orthopedagogische praktijk voor
kinderen die vastlopen in het leren op school of waarbij sprake is van sociaal-emotionele problemen in Utrecht en omgeving. U kunt bij Buro Klink terecht voor onderzoek, behandeling en remedial teaching.

Gaat het leren moeizaam, ondanks de geboden hulp thuis of op school? Dan kan er behoefte zijn aan een onderzoek. Onderzoek kan inzicht geven in het leren van uw kind.

Heeft uw kind moeite met lezen en spellen en is de achterstand ten opzichte van klasgenoten groot? Vermoedt u dyslexie? Bij Buro Klink kunt u terecht voor een dyslexietest en dyslexiebehandeling.

Gaat het rekenen moeizaam? Lukt het niet om de tafels te automatiseren en blijft uw kind op de vingers tellen? Denkt u aan dyscalculie? U kunt bij Buro Klink terecht voor een dyscalculietest en dyscalculiebehandeling.

Ziet u uw kind vastlopen met lezen, spelling of rekenen? Denkt uw kind vaak negatief over zichzelf of lukt het niet zich te concentreren in de klas? Dan kan extra ondersteuning zinvol zijn.

Blog

Het aanbod

Onderzoek

Wanneer het leren moeizaam gaat, ondanks de geboden hulp thuis of op school, kan er behoefte zijn aan een onderzoek.

Intelligentieonderzoek

Didactisch onderzoek

Klassenobservatie, schooladvies

Sociaal-emotioneel onderzoek

Het aanbod

Dyslexie

Mocht het lezen en spellen na het bieden van extra ondersteuning op school niet verbeteren en blijft de achterstand ten opzichte van klasgenoten groot, dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexietest

Dyslexiescreening

Dyslexiebehandeling

Psycho-educatie

Het aanbod

Dyscalculie

Vanaf groep 3 ontvangen kinderen rekeninstructie waarbij belangrijke rekenvaardigheden worden ontwikkeld met als doel ze te automatiseren. Bij sommige kinderen lukt het echter niet deze rekenvaardigheden eigen te maken. Elke som is nieuw, ook al is deze net nog opgelost. Mogelijk is er sprake van dyscalculie.

Dyscalculietest

Dyscalculiebehandeling

Ondersteuning leerkracht en/of remedial teacher bij dyscalculie

Psycho-educatie

Het aanbod

Begeleiding

Buro Klink biedt extra ondersteuning bij leerproblemen, werkhoudingsproblemen, problemen met het zelfbeeld of de mindset.

Remedial teaching voor (begrijpend) lezen, spelling en rekenen

Zelfbeeldtraining

Training werkhouding

Mindset-training

Het aanbod

Voor scholen

Ook scholen in Utrecht en omgeving kunnen gebruik maken van mijn expertise voor kinderen, leerkrachten of intern begeleiders. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

Begeleiding van kinderen met een arrangement op school

Ondersteunende en adviserende rol bij (school)gesprekken

Advisering leerkrachten & intern begeleider

Hulp bij het opstellen van een groeidocument, handelingsplan of OPP

a

Onze dochter heeft ontzettend veel baat gehad van de deskundige ondersteuning van Buro Klink! We hebben het ervaren als fijn contact en goede adviezen.

Moeder

Leerling groep 4
a

Professionele en persoonlijke begeleiding! Onze zoon heeft heel veel profijt gehad van de begeleiding door Buro Klink. Ook het contact met ons als ouders was erg prettig, korte lijnen en goede adviezen.

Moeder

Leerling groep 5
a

Manon geeft je het gevoel dat je gezien wordt. Ze is kundig en kijkt breder dan haar eigen vakgebied. Ook het contact tijdens het vooronderzoek was belangstellend en passend. Ik ben zeer tevreden over de manier waarop Manon ons van dienst is geweest en ik kan haar van harte aanbevelen.

Moeder

Leerling 2 VMBO
a

Juf Manon heeft mij heel goed geholpen. Daardoor ben ik beter in vakken geworden en heb ik een hoger advies voor mijn middelbare school.

Matthias

Leerling groep 8
a

We hebben het contact met Manon als zeer prettig ervaren. Ze kijkt verder dan menigeen en ze is zeer deskundig. Onze dochter vond het contact met haar ook zeer fijn!

Ouders

Leerling groep 4
a

Ik ben Beau. Ik heb moeite met lezen. Manon die helpt me heel goed. Ik kom veel vooruit. Van M6 ben ik naar M7 gegaan. Ze helpt me heel erg goed.

Beau

Leerling groep 8
a

Manon heeft ruim een jaar dyslexiebehandelingen uitgevoerd. Zij heeft de behandelingen zorgvuldig uitgevoerd vanuit een gedegen kennis van lees- en spellingproblemen. Daarbij toont Manon een grote betrokkenheid en kan zij goed inspelen op wat een individueel kind nodig heeft.

Anja van Iperenburg

Hoofbehandelaar ONL - Onderwijs Advies
a

Manon werkt professioneel en nauwkeurig, zij is betrokken en heeft hart voor kinderen. Een prettig persoon om mee samen te werken, ze kan goed luisteren en geeft duidelijke input.

Margo

Collega en ADD coach
a

Door de lessen van Manon begrijp ik het rekenen veel beter. Nu haal ik weer voldoendes voor mijn toetsen.

Floris

leerling groep 5
Ontdek mijn werkwijze

Hoe het werkt?

Wilt u een onderzoek of begeleiding aanvragen voor uw kind? Bij Buro Klink gaat dat als volgt:
Aanmelden bij Manon >> orthopedagoog in Utrecht & Woerden

Aanmelden

U kunt via deze website contact opnemen, een e-mail sturen naar info@buroklink.nl of bellen naar 06 1722 7188 om uw kind bij Buro Klink aan te melden. Ik probeer zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Intake bij Buro Klink >> orthopedagoog in Utrecht & Woerden

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met de ouders en heeft als doel kennismaking en het verkrijgen van een volledig beeld van uw kind. Voorafgaand wordt gevraagd een intakeformulier en eventueel vragenlijsten in te vullen. Intakegesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan huis in Utrecht .

Offerte bij Buro Klink >> orthopedagoog in Utrecht & Woerden

Offerte

Na het intakegesprek wordt door Buro Klink een offerte opgesteld met daarin een voorstel voor het onderzoek of de begeleiding.

Aan de slag bij Buro Klink >> orthopedagoog in Utrecht & Woerden

Aan de slag

Bent u akkoord met de offerte, dan wordt met u en uw kind een afspraak gemaakt wanneer het onderzoek of de begeleiding van start kan gaan aan de Pieter Breughelstraat in Utrecht.